top of page
Phone cases_edited.jpg

FibraQ 100% bio compounds

För varumärkesägare och producenter

Vi erbjuder en rad biologiskt nedbrytbara och/eller biobaserade compounds där sockerrörs-, majs- eller ricinbönsplaster blandas med FibraQ.


FibraQ är Biofiber Techs produkt, bestående av ytmodifierade träfibrer med förbättrad hydrofobicitet, låg fuktabsorption och hög flytbarhet i polymermatriser.

bottom of page