top of page

Så vad är en kolsänka?

Tja, för att hålla det enkelt, absorberar en kolsänka
mer kol än de släpper ut.

Här är våra skogar väldigt viktiga, eftersom ett växande träd fångar koldioxid och producerar syre samtidigt.  
Vilket gör dem till 2 x globala mästare!

NATURLIGT

KLIMATNEUTRAL

Träd spelar en viktig roll i kolcykeln genom att ständigt ta kol ur atmosfären genom fotosyntesprocessen.

Carbon Absorbed and released by the forest over a lifecycle

Källa: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

dorelys-smits-UuX-Le3bfzc-unsplash_edite

HÅLLBAR SKOG

Skogar både lagrar och släpper ut betydande mängder kol som en del av en naturlig cykel. Ansvarig skogsförvaltning minskar inte bara skogens potential som kolkälla, den kan också öka effekten av dess koldioxidlagringskapacitet.

 

Kol rör sig in och ut ur atmosfären genom en naturlig process som kallas kolcykeln. Vissa år håller skogar mer kol än de släpper ut. När de fångar mer koldioxid kallas de kolsänkor.

carbon-cycle.jpg

De många aktörerna i kolcykeln och den roll som växande skogar spelar vid lagring av kol.

Foto med tillstånd av European Confederation of Foresters, CEPF.

Q_white (1).png
bottom of page