top of page
Home office

FibraQ PP/PE compounds

För varumärkesägare och producenter

Vi erbjuder ett standardsortiment av FibraQ PP/PE compounds för enkel ersättning av den fossilbaserad plast som används i befintliga produkter och applikationer. 

Våra compound kan användas i befintliga verktyg och processer. Tack vare den höga flytbarheten och dimensionsstabiliteten som våra compounds erbjuder med hjälp av vår patenterade teknologi.  

Under formsprutningsprocessen kan producenten lägga till valda  masterbatches för att ge produkten önskade färger.


FibraQ är Biofiber Techs produkt, bestående av ytmodifierade träfibrer med förbättrad hydrofobicitet, låg fuktabsorption och hög flytbarhet i polymermatriser.

Typiska egenskaper:​

Elongation at Break
5%
Flexural modulus
1750MPa
Heat Deflection Temperature (A/120)
72.6°C
Impact strength (Charpy unnotched; 23°C)
19kJ/m
MFI (190°C, 5kg)
20g/10min
Shrinkage rate
1.13%
Tensile modulus
2000MPa
Tensile strength at Break
30MPa

Validerade produktionsmetoder

Injection.png

Injektion

Extrusion.png
Compression.png

Extrudering

Termoformning

3D.png

3D printing

TDS för nedladdning

Återvinning

  • Kan återvinnas mekaniskt i ett slutet system

  • FibraQ compounds kan separeras för återvinning på olika sätt, inklusive densitetsbaserade och NIR-baserade metoder.

  • Ett FibraQ PP/PE compound med ett fiberinnehåll under 20 % kan återvinnas i öppna återvinningsströmmar

Visste du...

...att man kan ersätta ABS eller PP-talk med ett FibraQ PP compound?

bottom of page