top of page

FibraQ TPU-föreningar

För varumärkesägare och produkttillverkare

VAD ÄR en FibraQ PP/PE-förening?

Sammansatt formulering bestående av polypropen eller polyeten med 20-30 viktprocent FibraQ blandat via en dubbelskruvextruder. Föreningarna inkluderar även 2% kopplingsmedel. Inga ytterligare tillsatser användes, såsom slagmodifierare eller flytbarhetshjälpmedel, även om de kunde användas för att ytterligare förbättra några av egenskaperna.


FibraQ är Biofiber Techs produkt, bestående av ytmodifierade träfibrer med förbättrad hydrofobicitet, låg fuktabsorption och hög flytbarhet i polymermatriser.

Typiska egenskaper:​

Elongation at Break
135%
Hardness
96 Shore A
Hardness
53 Shore D
MFI (190°C, 5kg)
3.8g/10min
Tensile strength at Break
17 MPa

Validerade produktionsmetoder

Injection.png

Injektion

Extrusion.png
Compression.png

Extrudering

Kompression

3D.png

3d-utskrivning

TDS för nedladdning

Återvinning

  • Kan återvinnas mekaniskt i en sluten slinga

  • En FibraQ PP/PE-förening med ett fiberinnehåll under 20 % kan återvinnas i öppna återvinningsströmmar

Visste du...

...att man kan ersätta ABS med en FibraQ PP-blandning?

bottom of page