top of page

Trä som källa

FibraQ kan återvinnas, precis som all annan plast. Vi uppskattar att reprocessabiliteten är möjlig upp till sju gånger.

 

FibraQ kan också förbättra egenskaperna hos andra återvunna plaster, vilket förlänger deras omarbetbarhet.

Vi samarbetar med europeiska återvinningsorganisationer för att hitta lösningar.

FibraQ kan återvinnas, precis som all annan plast. Vi uppskattar att reprocessabiliteten är möjlig upp till sju gånger.

 

FibraQ kan också förbättra egenskaperna hos andra återvunna plaster, vilket förlänger deras omarbetbarhet.

Vi samarbetar med europeiska återvinningsorganisationer för att hitta lösningar.

Anchor 1
Anchor 2

FibraQ kan återvinnas, precis som all annan plast. Vi uppskattar att reprocessabiliteten är möjlig upp till sju gånger.

 

FibraQ kan också förbättra egenskaperna hos andra återvunna plaster, vilket förlänger deras omarbetbarhet.

Vi samarbetar med europeiska återvinningsorganisationer för att hitta lösningar.

jonas-jacobsson-FEN9Qdd_6wc-unsplash (1).jpg

När träd i våra nordiska skogar växer, binder de koldioxid, och genom att binda mer än de släpper ut agerar de som en bra kolsänka.  

The many players in the carbon cycle and the role that growing forests play in storage of carbon.

När träd i våra nordiska skogar växer, binder de koldioxid, och genom att binda mer än de släpper ut agerar de som en bra kolsänka.  

DSC_2680.JPG
Anchor 3

FibraQ kan återvinnas, precis som all annan plast. Vi uppskattar att reprocessabiliteten är möjlig upp till sju gånger.

 

FibraQ kan också förbättra egenskaperna hos andra återvunna plaster, vilket förlänger deras omarbetbarhet.

Vi samarbetar med europeiska återvinningsorganisationer för att hitta lösningar.

Anchor 4

FibraQ kan återvinnas, precis som all annan plast. Vi uppskattar att reprocessabiliteten är möjlig upp till sju gånger.

 

FibraQ kan också förbättra egenskaperna hos andra återvunna plaster, vilket förlänger deras omarbetbarhet.

Vi samarbetar med europeiska återvinningsorganisationer för att hitta lösningar.

bottom of page