top of page

FibraQ® 3D compound i en kajak 3D-printad i ett stycke

Biofiber Tech har varit en del av ett svenskt projekt finansierat av Bioinnovation, som först i världen med att 3D-printa en fullstor kajak i ett stycke med träfiber och återvunnen plast. Kajaken är tillverkad av återvunnen plast som är förstärkt med träfiber från svenska skogar, vår alldeles egna FibraQ®. Genombrottet öppnar upp för en konkurrenskraftig produktion av mer hållbara och cirkulära produkter med våra FibraQ 3D-compounds.3D-printing har hittills varit ett relativt outforskat område för Biofiber Tech, men i detta projekt med RISE och kajaktillverkaren Melker of Sweden har vi utvecklat ett FibraQ 3D compound som fungerar för att printa en kajak i ett stycke.


"Mixen är extremt intressant. En ny typ av träfiber från Biofiber Tech innebär att vi kan använda biobaserad råvara och återvunnen plast som sällan används i produkter med höga krav. 3D-utskrift i ett stycke innebär snabb, flexibel och kostnadseffektiv tillverkning. Tekniken öppnar upp för mer designfrihet och en kundanpassad produktion. Vi ser det som en självklar del av en biobaserad och cirkulär produktion av vattensportprodukter" - Pelle Stafshede, VD på Melker of Sweden.


Vår grundare och VD Eric Zhang drar slutsatsen att kunskapen om vilka material som är lämpliga för 3D-printing är begränsad. Att tillverka ett så stort föremål av enbart återvunnen plast gav dåliga resultat, men genom att förstärka det med vår nya typ av ytbehandlad träfiber FibraQ® blev kajaken lätt och hållbar.3D-printing med endast återvunnen plast skulle inte fungera bra eftersom PP / PE-plast ensam krymper mycket. Därför behövs fiberfyllmedel. Och det är här vår innovation FibraQ spelar en viktig roll, eftersom FibraQ jämfört med andra naturliga fibrer tillåter god dispersion och därför tillåter oss att ha en bra lagervidhäftning.


Biokompositer som denna innebär att vi kan använda återvunnen plast i större utsträckning i branschen och öka cirkulariteten i ett antal produkter. Båtar och kajaker är bara ett exempel. På sikt kan vi tillverka möbler och andra stora föremål av material som är mer hållbara än de som används idag.


Om några år kommer de 3D-printade kajakerna ut på marknaden. Redan nu kan tekniken användas för att producera prototyper till halva kostnaden. För att möjliggöra ett industriellt genombrott föreslår RISE en delningsekonomisk lösning där företag gemensamt investerar i den nya tekniken och etablerar centra för 3D-printing.
"Vi måste dela kunskap och teknik för att 3D-printiing ska bli storskaligt. Tekniken är ny och kunskapen om implementering och materialens lämplighet är begränsad. Med rätt förutsättningar kan 3D-printing bidra till att Sverige når klimatmålen, klarar omställningen till en mer hållbar produktion och stärker sin globala konkurrenskraft, säger Ting Yang Nilsson, projektledare på RISE.Kajaktur. foto: Melker of Sweden

Melker of Sweden

Melker of Sweden grundades 2015 i Hammarö av den lokala serieentreprenören, innovatören och designern Pelle Stafshede, med den djärva ambitionen att helt förändra hårdvaruindustrin för outdoor. De ser ett samspel mellan miljö, etik och ekonomi som strategiskt viktigt.


De ser innovation, design, forskning och utveckling som en långsiktig investering för företaget, kommande generationer och naturen. Att göra de bästa produkterna är avgörande för att rädda planeten och dela det som lärs med andra.

https://melkerofsweden.se/en


Teamet på RISE. foto: Göteborgs Kanotförening

RISE Research Institutes of Sweden

RISE är ett svenskt statligt forskningsinstitut som samarbetar med universitet, näringsliv och offentlig sektor. RISE utför branschforskning och innovation samt provning och certifiering.

https://www.ri.se/en


BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden och de aktörer från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften för den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling av nya biobaserade material, produkter och tjänster.

https://www.bioinnovation.se/en/


bottom of page