top of page

Uppföljande strategisk investeringen


Hamburg-baserade K.D. Feddersen Holding GmbH ger fortsatt stöd genom en uppföljande investering till Biofiber Tech Sweden AB för produktionsuppskalningen av materialinnovationen FibraQ®. Hamburgbaserade K.D. Feddersen Holding GmbH har tillsammans med andra befintliga aktieägare, t.ex. Almi Invest GreenTech, genomfört en uppföljningsinvestering i Biofiber Tech, en Stockholmsbaserad green tech-startup. Investeringen möjliggör för Biofiber Tech att ta nästa steg och uppnå fullskalig produktion av sin materialinnovation FibraQ® samt att stärka Biofiber Techs personalresurser för att realisera dessa mål.

Investeringen kommer att fördjupa det strategiska partnerskapet mellan Feddersen Group och Biofiber Tech. Det fortsatta samarbetet kommer att fokusera på försäljning och marknadsföring av FibraQ® och FibraQ® compounds, kontraktstillverkning samt nya produktutvecklingsprojekt med Feddersen Groupföretagen, AKRO-PLASTIC och dess filial, BIO-FED samt K.D. Feddersen Distribution.

Pia Ingvallsén & Sam Zhou med anställda från K.D.F. Distribution (Shanghai) Co. på Chinaplas 2023.

Nyligen presenterade Biofiber Tech och Feddersen Group sig som framåtblickande partners på Chinaplas, den ledande plast- och gummimässan. Världens första 3D-printade fullstora kajak tillverkad av träfibrer och återvunnen plast ställdes ut.FibraQ® är modifierade träfibrer och träfiber compound som ger optimal kompatibilitet med plast för att uppnå bästa möjliga egenskaper i tekniska applikationer inom formsprutning, extrudering, termoformning och 3D-printing. Därför kan FibraQ® användas som ett hållbart alternativ i fler produkter och applikationer för att minska de globala koldioxidutsläppen.


Luis Valencia, Sara Georgsson, Tobias Quebe (port F), Pia Ingvallsén, Silke Hamm (port F) och Eric Zhang

"Vi är glada över att fördjupa vårt partnerskap med Feddersen Group", säger Eric Zhang, grundare och VD för Biofiber Tech. "Denna investering kommer att hjälpa oss att uppnå våra storskaliga produktionsmål som behövs för att möta marknadens efterfrågan och för oss att fortsätta att nyutveckla inom green tech-området."”Att sträva mot hållbarhet är ett centralt tema inom Feddersen-koncernen och vi tar vårt ansvar på allvar. Detta engagemang är något som förbinder oss med Biofiber Tech och det är med glädje vi fortsätter att intensivt stödja utvecklingen av Biofiber Tech och FibraQ®. Som strategisk partner har Biofiber Tech mycket att erbjuda och bidrar med många års erfarenhet till vår konventionella verksamhet. Tillsammans med deras innovativa styrka ser vi en möjlighet att utöka vår portfölj med högkvalitativa biobaserade plaster.", säger Volker Scheel, verkställande direktör för K.D. Feddersen Holding GmbH.


Om Feddersen Group Feddersen Group är en global aktör inom plastindustrin med en årlig omsättning på mer än 1 miljard euro och mer än 1 100 anställda över hela världen. De har en stark närvaro i Europa, Asien och Latinamerika. Gruppens kärnkompetens ligger inom utveckling, produktion och distribution av tekniska polymerer, maskinteknik och utveckling samt handel med maskiner för polymerbearbetning. Ingenjörstjänster, partihandel och utrikeshandel med rostfritt stål, andra råvaror och tekniska produkter är också viktiga pelare i koncernen. Sedan 2021 har port F, Feddersen-koncernens Innovation Lab, letat efter innovativa idéer och nystartade företag för att bygga allianser för hållbarhet och för att främja en cirkulär ekonomi inom plastindustrin.


K.D. Feddersen är en global handels- och distributionspecialist av ingenjörsplaster, tekniska produkter, råvaror, råpolymerer och specialkemikalier. K.D. Feddersen har funnits i över 70 år och har dotterbolag och kontor runt om i världen.
K.D. Feddersen Shanghai registrerades i Shanghai 1998 och är ett helägt utländskt dotterbolag till Feddersen Group, som fokuserar på distribution och marknadsutveckling av ingenjörsplaster på den kinesiska marknaden.
AKRO-PLASTIC GmbH är specialiserade på innovativa och tillämpningsorienterade plastblandningar. Med över 30 års erfarenhet har de omfattande kunskaper om plastkompound. De producerar över 165 000 ton plastkompound varje år
BIO-FED, är specialiserade på innovativa och tillämpningsorienterade bioblandningar. BIO-FED-teamet består av experter inom utveckling, kompoundering och marknadsföring av nedbrytbara och biobaserade plaster.


port F, är en hamn för start-ups och samarbetande innovatörer som syftar till att göra plastindustrin cirkulär och redo för framtiden.

Deras fokus ligger på hållbara material, återvinningsteknik, digital teknik och affärsmodeller som binder samman aktörer längs värdekedjan. Utöver det materialspecifika fokuset öppnar port F portarna för idéer som har synergipotential med The Feddersen Groups nuvarande affärsområden.För mer information kontakta:

Eric Zhang, Grundare & VD, Biofiber Tech Sweden AB E-post: eric.zhang@biofibertech.com Telefon: + 46 70 673 9107

www.biofibertech.com www.fibra-q.com


Silke Hamm, affärsutveckling, Feddersen Group E-post: silke@portf.net Telefon: +49 160 4420 590

www.feddersen.group/sv/ www.portf.net

bottom of page