top of page
_edited.jpg

CO2 negativt material
material med trä som råvara

Q_white (1).png
Hållbart brukad skog

Skogar både lagrar och släpper ut betydande mängder koldioxid som en del av ett naturligt kretslopp. Ansvarsfullt skogsbruk minskar inte bara en skogs potential som kolkälla, det kan också öka effekten av dess kollagringskapacitet.

 

Vår lösning gör det möjligt för pappers- och träfiberproducenter att leverera material i befintliga leveranskedjor inom plastindustrin.

FibraQ kommer från hållbart brukad skog i norra Europa.

  • FSC- och PEFC-certifierad

dorelys-smits-UuX-Le3bfzc-unsplash_edite
Image by Darius Cotoi
Återvinning

​För närvarande kan FibraQ compound återvinnas mekaniskt i ett slutet system, och vi uppskattar materialen kan återvinnas upp till sju gånger.

FibraQ compounds kan separeras för återvinning på olika sätt, inklusive densitetsbaserade och NIR-baserade metoder. 

 

  • Om en FibraQ PP/PE compound har ett fiberinnehåll under 20 % kommer den att återvinnas med standard PP/PE i det nuvarande öppna systemet.

Fördelar med att använda FibraQ för att göra ett compound med återvunnen plast:

  • Minska krympningen

  • Förbättra dimensionsstabiliteten

  • Förbättra styrkan

Image by Darius Cotoi
Vi uppdaterar ständigt vår information
med vad vi vet nu. 
Om du vet mer än vad vi gör, dela gärna med dig!
Q_white (1).png
Naturligt klimatneutrala

Träd spelar en viktig roll i koldioxids kretslopp genom att kontinuerligt ta ut koldioxid ur atmosfären genom fotosyntesprocessen. 

 

Växande träd fungerar som en kolsänka, vilket betyder att de absorberar mer koldioxid än de släpper ut.


När träd växer lagrar de cirka 1 ton koldioxid per kubikmeter trä.


FibraQ räknas som ett koldioxid negativt material, vagga till grind.

Image by Darius Cotoi
Carbon Absorbed and released by the forest over a lifecycle

Källa: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

bottom of page