top of page

Hållbar nordisk skog

Tack vara alla samarbetspartners, branschorganisationer och forskningsinstitut i Norden.

Detta är vad vi vet nu!

Nordisk skog

Sverige, Norge och Finland är tre av de mest skogrika länderna i Europa. Av Europas 211 miljoner hektar skogsmark finns det över 61 miljoner hektar i dessa tre nationer.

Skogscertifiering

Det finns frivilliga internationella skogscertifieringssystem, enligt vilka hållbart skogsbruk verifieras genom tredjepartscertifiering som FSC och PEFC

FAKTA OM SVENSKA SKOGAR

Vi undersöker och uppdaterar ständigt våra data. Detta är vad vi vet nu.  

Du är välkommen att dela det du vet med oss!

70% av Sverige

är täckt

av skog

Under de senaste 100 åren, har Sveriges skogsresurs fördubblats

För varje skördat träd planteras

två nya

bottom of page