top of page
Doing Sports at Home

NY

FibraQ TPE-föreningar

För varumärkesägare och produkttillverkare

VAD ÄR en FibraQ PP/PE-förening?

Sammansatt formulering bestående av polypropen eller polyeten med 20-30 viktprocent FibraQ blandat via en dubbelskruvextruder. Föreningarna inkluderar även 2% kopplingsmedel. Inga ytterligare tillsatser användes, såsom slagmodifierare eller flytbarhetshjälpmedel, även om de kunde användas för att ytterligare förbättra några av egenskaperna.


FibraQ är Biofiber Techs produkt, bestående av ytmodifierade träfibrer med förbättrad hydrofobicitet, låg fuktabsorption och hög flytbarhet i polymermatriser.

Återvinning

  • Kan återvinnas mekaniskt i en sluten slinga

  • En FibraQ PP/PE-förening med ett fiberinnehåll under 20 % kan återvinnas i öppna återvinningsströmmar

Visste du...

...att man kan ersätta ABS med en FibraQ PP-blandning?

bottom of page